Generalforsamling 2015


Svalebæk Idrætsforening

Referat af den ordinære generalforsamling

Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19:00 i klubhuset


Deltagere: 15 stk. inkl. bestyrelsen.

Hanne Castenschiold bød velkommen, og vi sang ”I østen stiger solen op”.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Asger Larsen som dirigent, Eva Palm som referent og Torben Nielsen som stemmetæller.

Asger konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og alle havde stemmeret.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Hanne fortalte: "Medlemsantallet er stabilt om end med lille fald. Størst fald hos fodbold bl.a. på grund af Svalebækskolen er flyttet. Vi er i god dialog med Bråby Heldagsskole. Lokalet, B5, er til rådighed for foreningerne. Nyt køkken er indsat i lokalet 4. marts 2015, og lokalet kan bookes på Planbook. Kommunen sørger for vores skraldespande. Vi har gjort opmærksom på, at vores fliser udenfor trænger til vedligeholdelse.

 
Vi har søgt og fået penge til Dilletant fra kommunen. Der kommer penge fra OK-benzin. Pengene gik til drengenes fodboldtur til Holland.
 
Børneattester på alle er sat i system. Alle er godkendt.

Nyhedsbrev inkl. datoer for Dagens Ret. Dagens ret er populært for omkringliggende. Vi er ca. 30 stk. pr. gang.

Faste aktiviteter:
Dilettant: "Pigen, Hemmeligheden og Det kække Spøgelse". Hyggelig og sjov aften.
Foreningernes Dag. Dagen bar præg af meget dårligt vejr. Vi prøver igen den 13/9-2015.
Juleølsmagning er afholdt tre gange, det er nu en tradition.
Hjemmeside forsøges holdt ajour.

Gymnastik: Nye gymnaster kom til. Opvisning den 22. marts. Håndklæde til dem, der havde jubilæum. Besøg fra Køge Elite Gymnaster. Stor succes. Afslutter med spisning. Der var ikke så mange til spisning, men de, der var, havde det rigtig hyggeligt.

Discofitnes kunne ikke samle nok deltagere, derfor oprettede man i stedet Bootcamp, hvilket var bedre. Sommergymnastik på Nordskov var godt, dog måtte vi ikke bruge redskaberne. Tak til udvalg, instruktører og forældre.

Bordtennis startede sæsonen med turnering. Vandt hele turneringen. Nåede til kvartfinalen i Sjællandsmesterskaberne.

Flere spillere: To seniorhold i efteråret. Et hold i Serie 1 og et i serie 2. Supergodt sammenhold og vindermentalitet. Sociale arrangementer på tværs af holdene. God synlighed på Foreningernes Dag. Klubhuspersonalet har sørget for forplejning ved kampe. Tak til spillere og hjælpere.

Svømning andreledes start på grund af tekniske problemer i svømmehallen. Vi kompenserede svømmerne ved at give dem to tirsdage og to søndage/"Åben svømmehal". Ved sidstnævnte var der ca. 30 deltagere pr. gang. Vi gentog succesen 2/11 med samme antal deltagere. Vil kun blive gentaget ved specielle anledninger.

Distancesvømning 27. februar: 105 svømmere 105km. Christopher Palm svømmede længst med 4,5km. Stor tak til alle.

Vi er skiftet fra DGI til Dansk Svømmeunion på grund af ændrede kursusdage, og vi trængte til et nyt pust. Vi har haft en del instruktører på kursus, hvilket har været en del af startpakken fra Svømmeunionen. Vi har fået en del af kursusgebyret refunderet.

Svømmeafdelingen laver eget Nyhedsbrev efter behov. Ventelister til børneholdene, de er populære. Svømmere kommer fra Ringsted og andre steder på grund af breddesvømning.

Badminton: vi har haft tilgang af spillere, dog kan det være svært at afsætte de tidlige tider om tirsdagen.

Vi er blevet kontaktet vedr. ulovlig parkering ved Vibeengskolen. Dette er der taget hånd om.

Fodbold: Vi har et 11 mands U14 hold. Det har været en stor mundfuld at spille 11 mands. De havde en fantastisk tur til Holland. God opbakning fra forældrene. Træner Jan Steen er stoppet efter 8 år. Udendørs sæsonen starter efter Påske, hvis der er spillere nok.

Klubhuset: Mindre aktivitet, færre mennesker = underskud. Stadig besparelse på el. Jem og Fix pulje søges til vinduer på terrassen.

Gode og hyggelige bestyrelsesmøder. Vi holder liv i foreningen, så længe, vi kan = så længe det giver mening.

Beretningen godtaget uden en eneste kommentar.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Mona: "Vi har et overskud på kr. 35.000. Efter at vi har fået varmepumpen, bruger vi 66 % mindre strøm. Vores tilskud fra Faxe Kommune er gået meget ned, og vi får mindre aktivitetstimetilskud grundet færre fodboldspillere. Sommergymnaster har givet øgede indtægter. Overskud fra fodboldturen til Holland går videre til næste års tur. Kr. 5400 retur fra Dansk Svømmeunion til kurser fra 2013 kom i regnskabet i 2014. Kr. 4000 brugt på Foreningernes Dag, står under arrangementer."

Regnskabet godkendt uden spørgsmål!

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Mona: "Fremlægges til oplysning. Målet er at resultat går i 0."

Ingen spørgsmål.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

6. Valg i henhold til § 12 af:
a) Formand – Hanne Castenschiold. Genvalgt med bifald!
b) To udvalgsformænd:
- Fodbold – Linda Pedersen
- Gymnastik – Mette Fisker - begge genvalgt med bifald!

7. Eventuelt.
Intet at bemærke.

Generalforsamlingen var færdig på rekord tid: 41min.
Asger takkede alle for god ro og orden.


Svalebæk Idrætsforening, Kirkevej 18 B, 4690 Haslev