Generalforsamling 2014

         Svalebæk Idrætsforening

 

Ordinær generalforsamling

 

Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19:00

 

i klubhuset.

 

REFERAT:

 

Deltagere: 23 personer.

 

Hanne Castenschiold bød velkommen og foreslog, at vi startede med at synge: ”Sneflokke kommer vrimlende”.

 

1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Bestyrelsen foreslog Asger Larsen, som blev valgt med klapsalve.

Eva Palm blev valgt som referent og Lis Madsen som stemmetæller.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Se vedlagte (Følger snarest)

Kommentarer til formandsberetning:

Kristian Pedersen kommenterede vigtigheden af, at børnene skal spille fodbold for spillets skyld mere end for resultatet.

Jette Larsen sagde, at vi skal gå til Bråby Heldagsskole’s pedel vedr. de smadrede vinduer. De har samme erfaring fra Bråby.

Beretningen godkendt med klapsalve.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v/Mona Jensen.

Selvom skolen er lukket, så har vi næsten samme resultat.

Se noter hvor resultatet fra 2013 er sammenlignet med året før, 2012.

Varmepumpe i klubhuset har gjort, at vi har brugt 2000 Kilowatt mindre end i 2012.

Girokort til passive medlemmer lægges i postkasser, så kan man selv betale over netbank. Det har vi god erfaring med.

Vi har næsten det samme antal aktive medlemmer i 2013 som i 2012.

Der har ikke været så store indtægter i klubhuset, da vi ikke har seniorfodbold mere. Men så er der heller ikke så store udgifter.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år v/Mona Jensen.

Målet er, at resultatet skal gå i nul. Vi har taget udgangspunkt i udgifter for 2013. Der var ingen bemærkninger til budgettet.

 

5. Behandling af indkomne forslag v/Hanne Castenschiold.

a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

b) Andre?

Se bilag.

Kurt E. Bang Christensen spurgte til paragraf 9 punkt 6C - og fik detaljerne i forslaget forklaret af Hanne.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget under et.

6. Valg i henhold til § 12 af:

 1. Kasserer – Mona Jensen, genvalgt.

 2. Ét bestyrelsesmedlem – Tina K. Andersen, skal i flg. de nye vedtægter IKKE genvælges.

 3. Tre udvalgsformænd:

  Badminton – Morten Poulsen, genvalgt.

  Svømning – Eva Palm, genvalgt

  Bordtennis – Torben Nielsen, genvalgt

  Fodbold – uden for nummer for ét år.

  Bestyrelsen foreslog Linda Pedersen, som blev valgt.

 4. Øvrige udvalgsformænd:

  Klubhus – Hanne Castenschiold, genvalgt.

  Dilettant – Else Marie Bang Christensen, genvalgt.

 5. To revisorer – Janne Olsen og Kurt E. Bang Christensen, genvalgt.

 6. Suppleant for bestyrelsen – Bjarne Sørensen, genvalgt.

 7. Suppleant for revisorer – Ole Brændeskov, genvalgt.

   

7. Eventuelt

 

Kristian Pedersen: Folkeoplysningsudvalget savner deltagelse fra Bråby og Svalebæk Idrætsforening. Hanne giver Kristian ret. Demokratiet virker ikke, hvis man ikke bruger det.

 

Asger lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Bestyrelsens beretning 2013

Vi sagde farvel til Svalebækskolen juni 2012, og nu kan vi mærke, at grundlaget er ved smulre. Der er færre til gymnastik, bordtennis og fodbold, og vi har ikke kunnet oprette madlavningshold, fordi køkkenet på skolen ikke længere er tilgængeligt for os. Men svømning har en lille fremgang (274 ->284). 

Heldagsskolen Bråby flyttede ind som lejer pr. 1. 7. 2013. Den 4. juni holdt vi møde med kommunen og Johnny og Lars fra HB. SIF har adgang til gymnastiksal, omklædning og aula og altså indgang fra front. Rengøring ude og inde, vedligeholdelse, brug af gymnastikredskaber.

Internetopkobling er lovet os på HB’s tilslutning mgl. stadig.

Vi har nu låst airtrack og turneringsborde inde, de tåler ikke skolens brug, OK fra skolen hertil. Også lidt problemer med at låse yderdørene om aftenen. Skolen er ikke med i den kommunale ordning med vagt tjek.

Aftalt varme i gymnastiksalen med pedellen, godt samarbejde med ham

Sendt brev om fliserne ml. klubhus og bagindgang, men intet hørt!

Vi fik Lokale B5 incl. ombygning, ny indgangsdør, toilet, flytning af vask, lovning på flytning af emhætte, er næsten færdigt. Lokalet skal deles med andre foreninger o.lign. Har søgt 30.000 til køkkenelementer i anlægspuljen.

Hjemmesiden – Mona og Torben er de flittigste, vi forsøger at være aktuelle, + links til andre i vores område.

 

ARRANGEMENTER

Dilettant – 40 til generalprøven, 94 til premieren, 78 til caféaften.

Dagens Ret – 26/2 og 13/8 fik konkurrence af fodboldafdelingens egne fællesspisninger, og da de samlede ind til deres Hollandstur, holdt vi pause, genoptages den 12. marts.

Sommerfest – lørdag den 25. maj. Fin afvikling af fodboldkampene, stævnekontor i boldrummet. Hoppepuder, bueskydning, pandekager med is, hjemmebagte sandwichboller, grillmad om aftenen. Der blev ved med at komme deltagere 65 i alt, så nogen syntes, der var for lidt mad. Måske skal vi ændre den måde,  vi tilmelder på.

Folkeoplysningsudvalget holdt deres møde her den 27. maj, Torben og Mona + Arne i kiosken.

Efterårsfest – ej afholdt, ingen børn på skolen, mange andre tilbud, har haft sin tid….

Øl foredrag og -smagning – fredag den 8. november, annoncering men for få deltagere, super aften, Henning fortæller levende, spændende om øl.

DIVERSE

Børneattester – indhentet på alle, ingen anmærkninger. Betingelse for at modtage kommunalt tilskud, vi gør det hvert år i september.

Alkoholbevilling – og bestyrer godkendt og forlænget til 20. januar 2018

Nyhedsbrev – delt ud i august og med girokortene i december. Brugt Faxe.nyt og Faxe.nu

Standerne – har I bemærket de flotte opslag, det er Mona og Klavs der står for det

OK benzin kort – det går langsomt, stor konkurrence med andre kort med bedre tilbud.

Klubdragt

God pris, ingen interesse.

 

AFDELINGERNE

Klubhus

Vi har fået installeret varmepumpe, har givet besparelse på el regningen

Der har ikke været så mange i huset i år, ikke så meget rengøring mv.

Arbejdsdag den 22. maj.

Gymnastik

Året startede igen op med gymnastik for putter – junior – airtrack – bh-1-2 – DiscoFitness og mor/far –barn.

Der kom nye gymnaster på putter og airtrack.

Vi havde gymnastikopvisning den 21. marts 2013, hvor rigtig mange aktive gymnaster deltog.

Flere børn fik bevis (i form af håndklæde med navn) på at være aktiv i 5 – 10 eller 15 år i træk.

Bl. a var det holdet med DiscoFitness en rigtig god oplevelse, og publikum var vildt begejstret

Dagen forløb rigtig fint, og der var stor tilslutning til fælles spisning af medbragt mad til aften

Den nye sæson starter i uge 38 – som sædvanlig

I uge 38 starter vi op med hold:

Mor/far-barn hvor der kom 9 børn

Putter med 20 børn

Bh til 3 kl. ingen hold, vi ku’ ikke finde instruktør – samme problem har HTT og Tybjerg

Junior, Helle J. ringede og tilbød at tage junior/ rytme med 10 unge piger (de havde selv fundet holdet)

Airtrack har 15 gymnaster på holdet, men aldersforskellen er stor, så de er delt i 2 hold.

DiscoFitness har været rigtig godt besøgt gennem 2013, men efter jul i 2014 er det sløjt med opbakning, så efter uge 7 er det lukket

BootCamp Lena startede op med BootCamp omkring oktober - og der er stor opbakning med nye og tidligere aktører

På hvert hold er der juleafslutning i ugen op til jul, nogle kommer i klubhuset og andre bruger aulaen til hygge

Med nye lejere på skolen har vi haft visse udfordringer med varme – rengøring og forkert brug af redskaber.

Heldigvis har alle samarbejdet og fået alt til at gå op i sidste ende.

Det samlede tal på aktive gymnaster er gået ned med 10, og når vi ser på lukning af Svalebækskolen 30. 06. 2012 , er det nok forklaringen.

Vi slutter sæsonen af med opvisning den 22. marts 2014.

Bordtennis

Skolelukningen i 2012 gjorde for alvor sit indhug i ungdommen i bordtennisafdelingen i 2013. I foråret var der kun tre spillere tilbage, og det betød at ungdomsafdelingen lukkede i marts måned med lidt afslutning og tak til alle for den sidste sæson. 

Seniorerne kæmpede forgæves i serie 1, som dog er den næsthøjeste række på Sjælland og måtte rykke ned i serie 2, da holdet endte på næstsidste pladsen. Holdet kunne ikke bære at miste 2 ud af 4 stamspillere på 1. holdet, da Morten Rasmussen rejste til København med far-Præst og Mathias Nymark tog på efterskole et år.

I sommerferien godkendte Kultur og Fritid vores ansøgning om ny og bedre belysning i gymnastiksalen da lys-kravene ikke har været opfyldt længe ift turneringsbordtennis og det betød opsætning af 12 nye sportsarmaturer i september måned til i alt ca. kr. 30.000,- til stor glæde for alle brugere i salen.

Mathias kom tilbage til holdet for seniorerne og med ham og de øvrige faste spillere på holdet og 1.holdet ligger nu igen til oprykning til serie 1 inden den indeværende sæsons afslutning, hvor der resterer 4 kampe. Holdet kæmper dog tæt med Køge Bugt om 1. pladsen.

Der er i alt kun 8 seniorspillere tilbage men vi håber på lidt tilgang forud den kommende sæson så vi igen kan mønstre 2 hold. Stemningen på seniorholdet og i afdelingen generelt er rigtig god, og vi har en rigtig god sportsånd og et super kammeratskab, når vi er ude til kamp og til træning hver mandag.

Svømning

I svømmeafdelingen har vi nogle fast holdepunkter:

Sidste torsdag i januar - distancesvømning. 97 svømmere svømmede 115 km og 850 meter.  Det er måske ikke den største rekord, der er blevet sat i foreningens historie, men der var rigtig mange svømmere, som slog deres egne rekorder, hvilket må siges at være super godt gået. Josephine Lusty svømmede længst med 4500 m.

I cafeen var der rigtig godt gang i salget af hjemmebag. Det er altid tiltrængt med lidt sødt efter en lang, lang svømmetur. Tak til alle hjælperne. I var med til at gøre det til en stor aften.

16. maj åbnede vi for de svømmere, som havde stået på venteliste længe. Vi har erfaret, at det er meget populært, så har de nye svømmere en chance for at se, om det er noget for dem.

30. maj åbnede vi for tilmeldinger til den nye sæson. På under to timer blev vi totalt overrumplet af en masse svømmere. På hold 2 havde vi det dobbelte antal deltagere af, hvad vi rent faktisk kan have i vandet på en gang. Vi klarede skærene ved at fordele nogle til andre hold og så udvide holdet med 5 pladser.

Netop fordi vi har så mange svømmere - ikke mindst børn - har vi forsøgt at få udvidet vores tid i hallen om torsdagen til at starte kl. 17.30 i stedet for 18:00, men er desværre ikke lykkedes os.

Der er været en del irritationer over, at bruserne har virket meget dårligt i baderummene. Det er måske medvirkende årsag til, at svømmehallen i december 2013 valgte at lukke i 6 uger. Mere herom senere.

Vi startede den nye sæson den 22. august med instruktørerne i nye orange T-shirts. Det blev der lagt mærke til. Det er kun hvert andet år, at personalet får nye T-shirts.

Christian Lusty startede som ny instruktør. Det har han klaret rigtig flot. Vi har i det hele taget haft flere nye ansigter blandt hjælpe-instruktørerne, som er blevet taget godt imod af de lidt mere rutinerede. Netop på grund af de mange nye instruktører har vi i år brugt mange penge på kurser, da vi finder, at det er meget vigtigt, at vores instruktører er godt rustet til at undervise svømmerne.

Vi har flere svømmere i denne sæson end tidligere. Det er vi meget stolte af.

Vi sluttede året af allerede den 12. december, da Haslev Svømmehal som sagt valgte at lukke hallen den 14. for at udskifte vandbehandlingsanlægget, som var 36 år gammelt! Vi foreslog at gøre det i skolernes sommerferie, men… Tiden blev i det mindste overholdt, og vi har fået nogle tider som dispensation. 

Fodbold

På trods af mange spillere og en rigtig god træner meldte alle spillere fra kort efter sæson start. Meget overraskende!

Spillerhuse har givet problemer, ødelægges, vælter …

Der har været to U11 hold i år. I foråret blev 1. holdet nr. 2 i sin pulje og 2. holdet nr. 5. Startede sæsonen med træningslejr i Køge.

I efteråret er kampene spillet uden resultater.

Hollandstur i efterårsferien. Alle forældre bakkede op om trænerne.

Græsmøde – kommunen afholder for fodboldklubber, diskuterer behov, ønsker mv. til græsslåning oa. vedr. banerne samt bestiller mål og net, kridtemaling mv.

Badminton

Der er kommet ti nye spillere, men enkelte gamle er holdt op.

Der har været en del administration omkring nøglebrikker.

Stadig svært at få afsat 17-18 tirsdag i Nordskov, men til gengæld har vi udvidet med 20-21. Godt fyldt op på Svalebækskolen.

 

Tak til bestyrelsen, godt fællesskab, gode møder, hyggelig snak også efter dagsordenen.

 

Hanne Castenschiold

formand

 

 

Svalebæk Idrætsforening, Kirkevej 18 B, 4690 Haslev