Generalforsamling 2018

 

Bestyrelsens beretning for 2018
 

 

 

Bestyrelsen har holdt fem møder i 2017: Februar, april, maj, august og oktober.               

 

Vi holder stadig skruen i vandet. Men det er svært at holde gang i tingene.

 

 

 

Vi startede året ud med at diskutere, hvordan vi kunne få dartklubben ind under SIF’s vinger på den for alle bedste måde. Vi havde et godt møde med en foreningskonsulent fra DGI, som hjalp os videre. Vi ændrede vedtægterne, så det nu er de aktive udvalg, der har sæde i bestyrelsen, og for første gang skal vi i dag formelt vælge dartformand. Vi fik aflivet nogle misforståelser og fik orden i tingene, så det har kørt tilfredsstillende siden.

 

 

 

Hanne og Mette har været på opsamling på foreningsudviklingskursus og frivillighedskonference afholdt af kommunen.

 

Vi har søgt udviklingspuljen i kommunen og fået godt 15.000 kr. af de 50.000 vi søgte. Vi prøver igen til næste år til dækning af underskud på dilettant.

 

 

 

Medlemstal

 

Totalt set er vi gået fra 332 til 312 medlemmer

 

Gymnastikken, hvor vel at mærke alle medlemmer er under 25 år, har nu tre hold og 29 aktive gymnaster. Smertegrænsen er 10 gymnaster pr. hold.

 

Bordtennis ligger stabilt med en lille fremgang til 10 spillere, mens badminton har haft en lille tilbagegang til26 spillere, ingen er under 25 år.

 

Svømning har haft en lille tilbagegang, stadig omkring 2/3 er under 25 år.

 

Dart er gået fra 14 til 17 medlemmer.

 

De passive medlemmer har været støt stigende siden 2015, men er faldet fra 17 til 18: 85-91-102-67.

 

 

 

Bråby Heldagsskole

 

Samarbejdet med skolen er på samme vilkår, som det hele tiden har været – samarbejdet med Thomas pedel er godt, men nu er skolen sat til salg, så der sker ikke noget i forhold til renovering af baderum mv. SIF har brugsret til klubhuset, så længe foreningen eksisterer.

 

 

 

Børneattester

 

er indsendt og returneret uden anmærkninger. Det er en forudsætning for at få kommunalt tilskud.

 

 

 

PR

 

Hjemmeside, nyhedsbreve, omtale af diverse på Faxe.nu og Faxenyt, kun annoncering af dilettant i den trykte HaslevFaxe Posten ellers ingen derudover i flere facebook grupper. Skiltning på standerne ved nogle arrangementer. Faxe Kommunes julekalender to indslag.

 

 

 

Foreningernes Dag

 

Vi deltog ikke.

 

 

 

Dilettant

 

Som jo ikke er for den, vi lige har været til, men for januar 2018.

 

Stykket hed ”Alma og de alternative”.

 

Vi fejrede 100 års jubilæum med udstilling og en lille sketch på scenen. Borgmesteren deltog

 

Michael spillede op til dans.

 

Ole-prisen gik i 18 til Anders Kremmling.

 

 

 

Dagens Ret

 

En gang om måneden inviterer vi til Dagens Ret i klubhuset. Vi er 20-30 hver gang og en særlig gang sidste år var igen besøget den 12/6 hos Laila og Jørgen.

 

En anden særlig gang var den 28. august, hvor vi igen havde besøg af NBC. De laver grillmad, vi sælger drikkevarer og giver kaffen. 80 deltagere, ca. 1100 kr. i overskud.

 

Vi har adgang til fritidslokale med køkken på skolen. Det søges på samme måde som alle andre lokaler, men vi bruger det stort set ikke mere.

 

 

 

Juleølsmagning

 

Den 23. november, 18 deltagere, 7. gang.

 

Henning var som sædvanligt super inspirerende.

 

 

 

Musikerne

 

Øver hver tirsdag aften i fritidslokalet, de passer faktisk sig selv…

 

 

 

Klubhus

 

Nyt komfur, smart TV, nye låse i yderdørene, malet, to nye dartbaner i bestyrelsesrummet, alkoholbevillingen er fornyet.

 

Torben har fjernet spillerhusene, Jørgen Poulsen m.fl. har fjernet reklamehegnene. Vi har fået erhvervs nr. til Mobilepay.

 

 

 

Aktivitetsudvalgene

 

 

 

SVØMNING

 

Er der nogle svømmere, som skulle gå og være lidt vintertriste, så stiger humøret ganske gevaldigt, når de tager til Distancesvømning den sidste torsdag i januar. Dette år svømmerede 80 svømmere 74,9 km. Hvert år har vi fornøjelsen af at se, at vores indsats bærer frugt. Den lille svømmer er mindst lige så stolt over at have svømmet 50m, som Laura Jarrels var over sine 4000m.

 

Faxe Kommune havde tilbage i december 2017 en julekalender på Facebook, hvor mange foreninger fik et par minutter til at promovere deres forening. Svalebæk var med hele to gange. Eva fik lov til at lave et indslag om aquatrampolinerne, hvilket gav rigtig god reklame. Vandgymnastikholdet torsdag aften voksede til 17 deltagere.  Det var for mange til kun 4 trampoliner, derfor besluttede bestyrelsen at købe to ekstra aquatrampoliner. Desværre udviklede holdet sig ikke som ønsket. Camilla Malm var meget savnet, mens hun var på barsel.  Antallet af vandgymnaster dalede. Det vil vi imidlertid ikke have siddende på os, så nu tager vi kampen op for igen at få flere.

 

Blandt instruktørerne mærkes det naturligvis, når flere skal til eksamen på samme tid eller skal videre ud i verden og arbejde. Vi forsøger at være så godt forberedt som muligt. Nogle slutter og nye kommer til, men generelt set så har vi indtil nu været heldige med nogle meget trofaste unge mennesker.

 

Selvom vi er en forholdsvis lille forening, så er vi alligevel en forening, som bliver bemærket. Således blev vi i februar tilbudt at få nogle instruktører med på et pilotprojekt vedr. hjælpeinstruktøruddannelsen i Faaborg til en speciel pris. Det var et godt kursus, som instruktørerne har haft stor glæde af.

 

Den nye sæson startede i august med ca. 230 svømmere, hvilket er 10-12 færre end året før. Der har over de senere år været en svagt nedadgående kurve, når det gælder antal af svømmere. Når man taler med andre klubber i nærområdet, så er det desværre en gennemgående tendens.

 

Hele 13 % af vores svømmere kommer fra postnummer 4100/Ringsted og 6 % fra Herlufmagle. Vi tiltrækker svømmere på grund af, at vi har 4 instruktører i det lille bassin, at vi går ikke op i konkurrencesvømning – og vi er billigere end f.eks. Ringsted svømmehal.

 

Vores samarbejde med halinspektør, Kent Skou Nielsen, har udviklet sig i en positiv retning. Han er god til at bakke os op. Sammen med svømmehallens øvrige samarbejdspartnere holder vi et par gange om året møder med Kent. Hallen står bag flere forskellige arrangementer. Vi deltager i Kulturnatten i september samt Store Svømmedag i oktober. For at tage sidstnævnte først, så er det ikke der, hvor vi ser flest af vores svømmere. For at være helt præcis, så var der kun én med. Vi var der for at vise, at vi står sammen med de øvrige samarbejdspartnere. Set på længere sigt, så vil vi gerne vise, at vi står sammen i et ønske om en ny svømmehal.

 

Derimod havde vi mange med til Kulturnatten, hvor svømmehallen var åben i tre timer. Vi stod for al leg og underholdning i det lille bassin samt et arrangement med vores aquatrampoliner. Vi fik helt klart sat vores præg på arrangementet. Der var en sjov og glad stemning i hallen, og der blev gået til den på trampolinerne. Vi er klar til at være med igen i 2019.

 

Instruktørerne skal hvert år bestå Bassinlivredderprøven. Som noget nyt skal vi aflevere kopi af beviserne til Kent. Det var heldigvis ikke noget problem for os, men det kom vist bag på nogle af de andre samarbejdspartnere, at hallen ikke går på kompromis, når det gælder sikkerhed. 

 

Vi valgte at gøre en anden investering, nemlig at sende to instruktører samt Eva til Aqua Inspiration i Esbjerg i oktober. Her var der masser af workshops med masser af god inspiration for instruktørerne og også på lederplan. Det giver en helt anden oplevelse, når man selv kan prøve det i vandet sammen med andre kreative instruktører. Det fik samtidigt mindet os om, at det er vigtigt, at vi plejer instruktørerne, så vi bevarer den gode stemning blandt dem.

 

Eva vil gerne takke alle instruktører for indsatsen, gode input og godt sammenhold, og ikke mindst svømmeudvalget for altid at stille op og være gode sparingspartnere. Eva ser frem til sæsonen 2019/2020, hvor der er nye tiltag i støbeskeen.

 

 

 

BORDTENNIS

 

Bordtennis sæsonen 2017/18 sluttede i marts sidste år - og desværre måtte 1. holdet i serie 1 se nedrykning i øjnene efter en middelmådig sæson rent resultatmæssigt. Vi endte næst sidst i rækken - men vi søgte om dispensation til endnu et år i serie 1 til sæsonen 2018/19, idet vi mener at have niveau til denne række, og såfremt der blev en plads ledig, meldte vi os klar. Og det blev der, og vi spiller således stadig i serie 1. Der er stor forskel på serie 1 og serie 2, og rent sportsligt har vi langt bedre og mere spændende kampe i vores nuværende række.

 

Vi træner fortsat hver mandag aften i gymnastiksalen, og vi er ca. 10 aktive spillere i alt. Mange er på forskelligt niveau - men stadig er det kammeratskabet og det sociale, som holder sammen på afdelingen. Vi har i det forgangne år afholdt klubmesterskab 2018, som blev vundet af Thomas Beierholm, og vi har ligeledes afholdt Svalebæk Open i juleferien, hvor vinder blev Brian Hansen fra Amager Bordtennis. Vi har ligeledes afholdt juleafslutning med god opbakning fra alle. I den kommende sæson er vores mål at kunne stille to seniorhold igen som for år tilbage, idet vi forventer og håber på at have turneringshold i både serie 1 og 2. I marts 2019 deltager vi for første gang i en del år ved Landsmesterskaberne i Vejen.

 

Tak til alle i foreningen, klubhuset og i bordtennisafdelingen for en god sæson, siger Torben.

 

 

 

DART

 

Det går stadig over forventning. Vi er gået fra et medlemstal på seks ved starten af september 2015 til 19 i dag og fire på prøve. Heraf er de tre ikke aktive. Det er meget positivt, at der er kommet flere medlemmer under 30 år, forhåbentligt hiver de nogle flere med.

 

Sidste år havde vi to hold med i Danmarksserien 3 (DS3), hvor vi endte som nr. 3, 9 points fra 2. pladsen, som havde givet kvalifikationskamp til 3. division, og 2. holdet endte som nr. 10.

 

I år har vi tre hold: To hold i DS3 og ét i Old Boys rækken. 1. holdet ligger pt. nr. 1, men med to kampe bagud til nr. 2. 2. holdet ligger nr. 3, så det tyder på mere stabilitet på holdene. Kvalifikationskamp til 3. division afhænger af resultaterne i de andre rækker. Old Boys holdet +50 ligger nr. 3.

 

 

 

Flaget vises både nationalt og internationalt. Vi har deltaget med 13 mand i Irland i en lokal turnering. Der har ligeledes været deltagelse i Samsø Open med seks mand, Holeby Open med seks mand, tre mand i Odense Open, tre mand til Esbjerg Open, to mand til Andecup hos Vestsjællænderne og en mand i Venskabsturneringen. I disse turneringer spiller vi i vores klubtrøjer, så SIF's logo kommer på landkortet.

 

 

 

Vi er meget tilfredse med at være en del af SIF. Det har givet mindre brok i krogene, når de vigtige beslutninger skal træffes, siger Paw.

 

 

 

 

 

BADMINTON

 

Der spilles badminton tre steder på Svalebækskolen, i Nordskovhallen og i Vesterled Hallen. Nøgle brikker er udskiftet med koder, lidt problemer i starten og nu mangler vi kun at få indhentet de sidste brikker så kører det. Morten siger tak for en god sæson.

 

 

 

GYMNASTIK

 

Året startede i uge 38 med 12 gymnaster 3-5 år tirsdag fra 16.45 til 17.30.

 

11 gymnaster 5-8 år tirsdag fra 17.30 til 18.30 og 9 gymnaster fra 8 år og op efter på airtrack.

 

Vi havde gymnastikopvisning de 17. marts, hvor vores aktive gymnaster deltog.

 

Flere børn fik bevis (i form af håndklæde med navn) på at være aktive i fem og 10 år i træk. 

 

Vi havde gæstehold fra HIS efterskole, som er meget dygtige til spring og rytme.

 

Dagen forløb rigtig fint, og der var otte til fællesspisning af medbragt mad kl 18.00

 

Mette siger tak til instruktører og hjælpere for en god sæson og til skolen og pedellen for et godt samarbejde. Også tak til bestyrelsen.

 

 

 

BOLDLEG

 

Der startede 16 børn efter sommerferien, mellem tre og 10 fortsatte frem til gymnastikken startede.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalebæk Idrætsforening, Kirkevej 18 B, 4690 Haslev