Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling
 

tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19:00 i klubhuset.


REFERAT:

 
Deltagere: Bestyrelsen + 6 personer; Asger Larsen, Allan Peersen, Hjørdis og Arne Pedersen samt Jette Larsen og Pia Petersen fra Bråby IF.

 

Asger konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Asger Larsen
Referent: Eva Palm
Stemmetæller(e): Pia og Jette

 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Hanne.

Kopi af Hannes beretning kan ses på vores hjemmeside. Taget til efterretning.

Jette tilbyder plads i deres telt på Foreningernes dag.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse v/Mona

Underskud på kr. 12.300 på grund af Airtrack. Flere penge fra OK-aftale. Stadig udgifter til fodbold bl.a. til fortsat medlemskab af DGI. Penge fra Faxe kommune til musikanlæg. Svømning har brugt flere penge til uddannelse og tøj. Udgifter til lys til dartfolkene. Dilettant dyrere på grund af dyrere lokaleleje i Forsamlingshuset. Tilskud til dilettant fra Faxe Kommune har vi ikke fået i dette år.

Antallet af aktive medlemmer er for nedadgående…det er forventeligt.

Regnskabet godkendt.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år v/Mona

 
Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

 
§ 12 – suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og får referater.
Godkendt.

 

2)  § 18 – Ved ophør af foreningen skal den sidste generalforsamling beslutte, hvordan pengene skal bruges.

Godkendt.

Valg i henhold til § 12 af:
Kasserer – Mona Jensen, genvalgt
Tre udvalgsformænd:

Badminton – Morten Poulsen, genvalgt

Svømning – Eva Palm, genvalgt

Bordtennis – Torben Nielsen, genvalgt
Øvrige udvalgsformænd:

Klubhus – Hanne Castenschiold, genvalgt

Dilettant – Else Marie Bang Christensen, genvalgt
To revisorer – Janne Olsen og Kurt E. Bang Christensen, genvalgt
Suppleant for bestyrelsen – Allan Persen fra dart valgt
Suppleant for revisorer – Ole Brændeskov, genvalgt

 
Eventuelt

Allan Peersen/dart takkede for fin modtagelse. De spiller mandag og onsdag. De er 8 spillere. 19/3 turnering og generalforsamling.

Dart er en aktivitet i SIF på samme måde som de øvrige med udvalgsformand og aktivitetsudvalg, der kører den daglige drift. Udvalgsformanden for dart har ikke sæde i bestyrelsen.


Torben glæder sig over nye fodboldspillere. Torben hjælper gerne. Han ser gerne, at vi forsætter med at være medlem af DGI. Banerne er booket i Planbook.


Generalforsamlingen tog 40 minutter.

Asger takkede for god ro og orden.

Velbekomme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svalebæk Idrætsforening, Kirkevej 18 B, 4690 Haslev